CarinaAriMedaljen2023_Sidtopp

Carina Ari Medaljen 2023

Carina Ari Medaljen 2023 tilldelas Marie Larsson Sturdy, verksamhetschef och konstnärlig ledare för Dans i Nord, för förtjänstfulla insatser i svenskt dansliv, se medaljmotiveringen!

Medaljen är skulpterad av Carina Ari och föreställer henne själv i en pose ur egen koreografi.

Läs mer om Carina Ari stiftelserna!