ArticDanceCircle

Artic Dance Circle

Interregprojektet Artic Dance Circle var en nordisk samproduktion.

Produktionen genomfördes i samarbete mellan Dans i Nord, Dansearena Nord (Hammerfest, Norge), JoJo Oulu Dance Center (Uleåborg, Finland), Full Moon Dance Festival (Pyhäsalmi, Finland) och Kultur Skellefteå, med stöd från Interreg IV A Nord och Kulturkontakt Nord.

Det första året, 2011, var Finland värdland för projektet och det andra året, 2012, var Norge värd.

Det tredje året, 2013, var Sverige och Dans i Nord i samarbete med Kultur Skellefteå huvudproducent för projektet. Koreografen Helena Franzén skapade då stycket ”To make this up”.