NY2_Dansfesten_2023_Sidtopp

Dansfesten 2023 – I dansens och musikens symbios

Välkommen till DANSFESTEN 2023!

Kom och dansa in höstsäsongen med oss!
Dans i Nord tillsammans med Studio Acusticum hälsar er välkomna till DANSFESTEN, som firar tio år!

DANSFESTEN bjuder publiken på dans som scenkonst, för både den yngre och äldre publiken.

DANSFESTEN kickar igång både höstens Barnlördagar och abonnemanget 5xDANS i Piteå, samt Beyond words 8, som är Dans i Nords regionala turnéslinga till Norrbottens samtliga kommuner.

Program i urval:

Foto: Dans i Nord och John Millard

15:e september:
DANSFESTENS Öppningsföreställning
En kväll i dansens och musikens symbios med DIN Danskompani och musikalstjärnan Ryan Molloy som bjuder publiken på en energifylld och känsloladdad scenkonstupplevelse, som avslutas med att publiken bjuds upp till dans på stora scenen av Roxy Storband.
Kvällen inleds med förband av Unga artister från Norrbotten.
Tid: kl. 19:00

Foto: Lina Ikse

16:e september:
Big Wind – Luddet
Danzoologi med navelskådning. Ett litet navelludd har fångat Bronjas dansöga och studeras nu djupt för att dansas av denna Sveriges enda danzoolog.
Ingår i Barnlördag
Unga Dans i Nord i samarbete med Studio Acusticum.
Tid: kl. 14:00

Foto: Medhi BsmK

17:e september:
Company Madoki – D.I.S.C.O
Flamboyant waacking med extra allt. Josépha Madoki a.k.a. Princess Madoki överöser oss med glitter, glamour och fullkomlig excentricitet.
Ingår i 5xDANS i Piteå
Dans i Nord i samarbete med Studio Acusticum
Tid: kl. 19:00

Med reservation för eventuella ändringar!
För mer information angående lokalernas tillgänglighet.

Välkomna till årets Dansfest på Studio Acusticum, med tre energifyllda festivaldagar i dansens och musikens tecken!


Dansfesten är Dans i Nords och Norrbottens egen internationella dansfestival med olika tematik som genomförs årligen sedan 2013.

Dansfesten samlar lokal, regional, nationell och internationell danskonst och har bidragit till att öka möjligheterna för Norrbottningarna att ta del av ett mångfacetterat utbud av dans som scenkonst.

Dansfestens innehåll har även filmats av SVT och visats på Avant Premiere i Berlin.