DansfilmsProjektet_Sidtopp (1)

Dansfilm – En regional rörelse

De kulturpolitiska målen om tillgänglighet och delaktighet är utmanande mål att uppnå under pandemitider. Därför ökade behovet av att utveckla nya vägar att nå publik, samt genomföra planerade produktioner.

”Är ‘smittskyddssäkra’ alternativ betydelsefulla för publikarbetet och tillgänglighets- och delaktighetsmålen?”

Dans i Nords verksamhetsbas på Konsert- och Danshuset Studio Acusticum i huvudmannakommunen Piteå, har ändamålsenliga lokaler och teknisk utrustningsnivå för digital produktion och distribution finns på plats och skapar förutsättningar för digital dansproduktion.

Att ta in danskonsten i den digitala produktionen skapar kulturell mångfald, samt förstärkt infrastruktur för den professionella danskonsten genom att öka tillgängligheten av danskonst i både glesbygd och landsbygd, samt ger eko från Norrbotten ut i världen.

Övergripande Frågeställning: ”Hur utformar man en hållbar plattform utifrån nuläge och framtida behov med konstnären, teknik, finansiering och publik i fokus?”

Specifik frågeställning: ”Hur tillämpas ny teknik, omvärldens behov och konstnärens behov med framtidens innovationsteknik i fokus kopplat till finansiering?”

Aktiviteter år 1:
Insikten, Sofia Castro.
Premiär digitalt januari 2022

Last Boy Left, Pascal Marty, Shawn Fitzgerald Ahern.
Premiär live september 2022

Robert Bengtssons film av poesiprojektet är på gång

Foton: Fredrik Gille, Danijel Bogdanic och Dans i Nord