danspoolen

Danspoolen

Danspoolen drevs som ett tillväxtprojekt inom Dans i Nord under perioden 1 juni 2010 till och med 31 maj 2013.

Projektets syfte var att stärka stärka regionens attraktionskraft på besökare, unga dans- och rörelsekonstutövare, samt andra konst- och kulturintresserade invånare.

Detta genom att bl.a. bredda dans- och rörelsekonstnärernas arbetsmarknad, så att de kan försörja sig på sitt yrke.

Fokus i projektet låg på eget företagande och skapandet av produktioner som skulle kunna säljas till mässor, konferenser, fester, företagskickoffer mm. Detta för att stärka entreprenörsegenskaperna hos regionens dans- och rörelsekonstnärer.

Kompetensutveckling för dans- och rörelsekonstnärer i Norrbotten var också en viktig del. Att stärka deras möjligheter till egen konstnärlig utveckling.

Under vinjetten BOKA DANS hölls en egen mässa där de olika verken presenterades på scen och vid monterbord.

Projektet ville främja i första hand privata, men även offentliga verksamheters köp av danskonst och danstjänster.

Ett annat syfte med projektet var att skapa en ny näringslivsgren med betydelse för regionens besöksnäring och upplevelseindustri.

Finansiering:
Projektet finansierades av den Europeiska utvecklingsfonden, Piteå kommun, Norrbottens läns landsting samt Stiftelsen för framtidens kultur.

Projektledning:
Marie Grundström, projektledare/producent
Helene Markström, säljare/informatör
Ingela Lindberg, ekonomiassistent

Styrgrupp:
Helene Röckner, chef för Tillväxtavdelningen, Piteå kommun
Elisabeth Lax, chef för division Kultur och Utbildning, Norrbottens läns landsting
Mona Lundström, chef för Kultur och Fritidsförvaltningen, Piteå kommun
Monica Wollmén, VD Icehotel, Jukkasjärvi

Större samproduktioner inom projektet Danspoolen:

This is not a quintet
Samproduktion mellan Danspoolen, Prostor Plus och Drugo More.

Imagine
Samproduktion mellan Danspoolen och Danskompaniet Spinn.

Artificial Body Voices
Samproduktion mellan Danspoolen, Scen- och Sinnesproduktion och Luleå tekniska universitet.

MAKE
Samproduktion mellan Danspoolen och Florence Peak.