Dataskyddsförordningen (GDPR)

Från och med 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) som lag i alla EU:s medlemsländer.

Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda den enskildas personliga integritet.

Dans i Nord arbetar i enlighet med huvudmannen Piteå kommun, se länk för vidare information angående Dataskyddsförordningen (GDPR).