DINs_DigitalaDanssamtal2-1024x800

Dans i Nords Digitala Danssamtal 2

Demokrati är det övergripande temat för Dans i Nords samtalsserie, med underrubriken “Kulturen, samhället och livet”.

För: Kulturintresserade, men också vem som helst som är intresserad av demokrati- och samhällsfrågor, mänskliga rättigheter och allas lika värde.

Välkommen till avsnitt två av Dans i Nords Digitala samtalsserie 16:e juni 10:30-12:00 via Zoom!

Foto: Dans i Nord

Publiken får då möta Helena Wessman, rektor på Kungliga Musikhögskolan, Clairemarie Osta, ledare för balettinriktningen på Kungliga Svenska Balettskolan, och den återkommande föreläsaren Maggie Foyer, scenkonstskribent.

De samtalar tillsammans utifrån konstformerna musik och dans. Om betydelsen av att dess ekosystem är i balans för att fungera optimalt.

Kulturskolans och föreningslivets arbete, utbildningar och professionen hänger ihop i ett ’Vi’, i en symbios för återväxt och hållbar utveckling. Vad händer om en länk i kedjan brister och ekosystemet försätts i obalans?

Vad blir det för konsekvenser på både bransch och samhälle? Hur ser man på framtiden? Visst finns det hopp! Var gärna med oss den 16:e juni!

Gästföreläsare:

Foto: Melissa Hägglund

Helena Wessman tillträdde som rektor för Kungl. Musikhögskolan i juni 2019. Hon kom då närmast från uppdraget som konserthuschef för Berwaldhallen med Radiokören och Sveriges Radios Symfoniorkester.

Bland tidigare uppdrag kan nämnas VD för Göteborgs Symfoniker, högskolerektor för Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet samt informationschef och biträdande direktör för Västmanland. I botten är hon klassiskt skolad trombonist, med musikerexamen från Kungl. Musikhögskolan.

Foto: Luc Braquet

Clairemarie Osta, tidigare Etolie/Stjärndansare vid Paris Operan, tillträdde som Ledare för Balettavdelningen på Kungliga Svenska Balettskolan 2018.

Hon har bl.a. uppdrag som vice President för Prix de Lausanne, President för juryn i The Nijinskij Competition , samt en av grundarna av LAAC L’Atelier d’Art Choregraphique vid Theatre des Champs-Elysees i Paris.

Hon är medlem i The Rudolf Nurejev Fondation och Chevalier de la l’egion d’honneur.

Hålltider:

10:30 Publiken inbjuds till ett förmingel och incheckning
10:45 Samtalsdel med miniföredrag, panelsamtal och efterföljande frågestund/inpass från publiken
11:45 Eftermingel och utcheck

Samtalet är öppet för alla och sker på engelska och svenska.

Anmälan görs via mejl: Marie.LarssonSturdy@dansinord.se
Därefter mejlar Dans i Nord ut en möteslänk till er.

Varmt välkomna!

Dans i Nords samtalsserie

Samtalen är en slags hybrid mellan publiksamtal, föredrag, samhällsdebatt och inspirationsmöten mellan människor.

Inbjudna gäster håller ”mini-föredrag” och deltar i en mötespanel som avslutas med eventuella frågor och inpass från publiken.

Foto: Hugo Lenman

‘Man behöver inte vara dansare eller från Kulturbranschen för att delta som publik i de digitala samtalen.

Det kan finnas likheter och olikheter som inspirerar till samtal där t.ex. likheter i eventuella “problem” ger ”aha-upplevelser” , nya kunskaper genom nya infallsvinklar och förhoppningsvis ett gott skratt , trots dessa trista pandemitider!’, säger Marie Larsson Sturdy, Verksamhetschef och Konstnärlig ledare för Dans i Nord.