DansensDagNya

29/4 2022 via möteslänk, Digitalt

Dansens dag 2022

Dans i Nord firar Dansens dag den 29 april, med årets andra Digitala Danssamtal, där årets Inspirationspristagare avslöjas!

Demokrati är som alltid det övergripande temat, med underrubriken ”Kulturen, samhället och livet”

Samtalet är en slags hybrid mellan publiksamtal, föredrag, samhällsdebatt och inspirationsmöten mellan människor.

Inbjudna gäster håller ”mini-föredrag” och deltar i en mötespanel som avslutas med eventuella frågor och inpass från publiken.

För: Kulturintresserade, men också vem som helst som är intresserad av Demokrati- och Samhällsfrågor, mänskliga rättigheter och allas lika värde.

”Man behöver inte vara dansare eller från Kulturbranschen för att delta som publik i de digitala samtalen”

Det kan finnas likheter och olikheter som inspirerar till samtal, där t.ex. likheter i eventuella ”problem” ger ”aha-upplevelser”, nya upplevelser, nya kunskaper genom nya infallsvinklar och förhoppningsvis ett gott skratt.

Samtalet på Dansens dag fokuserar på det nya projektet DANSA NORRBOTTEN, som syftar till att binda ihop dansprofessionen med Kulturskolan för att inspirera och stimulera till Dans och Hälsa.

Under samtalet medverkar bl.a. representanter från Kiruna Kulturskola och Piteå Danskedja, som ger oss en inblick i sitt arbete och hur det kopplas till utveckling och återväxt för branschen!

Hålltider:
13:00 Incheck och välkommen!
13:10 Samtalsdel med miniföredrag panelsamtal och efterföljande frågestund/inpass från publiken.
13:40 Avslöjas årets Inspirationspristagare
13:50-14:00 Eftermingel och utcheck

Samtalet är öppet för alla och sker på svenska.
Anmälan görs via mejl marie.larssonsturdy@dansinord.se
Därefter mejlas möteslänk ut till er.
Var vänlig anmäl er senast den 27 april!

Varmt välkomna!