FolkOchKultur2023_Sidtopp

8/2 2023 Kugghjulet, Hotel Bolinder Munktell, Eskilstuna

Hot spot/cold spot Norrbotten – En demokratifråga!

– Är tillgänglighet av kultur oavsett var du bor i Sverige, en demokratifråga?

– Hur bra är vi på att uppfylla de kulturpolitiska tillgänglighetsmålet, i verkligheten?

– Är Kulturskolans arbete viktigt för branschens återväxt?

– Kan en cold spot-kommun bli en hot spot-kommun?

– Är kulturen motor i samhällsutvecklingen där näringslivet förstår kulturlivet och tvärtom?

– Hur får vi fler skattebetalare i Norrbotten? Det finns arbetstillfällen, men finns tillräckligt med arbetskraft som vill bosätta sig och bli skattebetalare i Norrbotten? Kan ett levande kulturliv motverka den så kallade fly in fly out-situationen och skapa en attraktiv region dit man flyttar till och inte ifrån?

Med konstnärlig höjd, fokus på regional utveckling av kulturell infrastruktur, kulturen som motor i samhällsutvecklingen, tillgänglighets- och demokratifrågan – turnerar Dans i Nords danskompani årligen sedan 2016 med dansplattformen ”Beyond words” till Norrbottens samtliga kommuner och sedan 2021 även interregionalt.

Det har gett oss en nära inblick i bygget av kulturell infrastruktur i glesbygd och landsbygd, ökat antalet tillfällen för publiken att möta danskonsten, samt hur man når ut till många genom olika former av samarbeten.

Detta trots små medel och i Sveriges till ytan största region. Sedan 2022 inledde Dans i Nord ett samarbete med Franska Institutet gällande det genreöverskridande projektet ”L’Autre moitié du songe”, vars tema fångat både den yngre och äldre publiken.

Tillsammans med bland andra den franske skådespelaren Guillaume Gallienne, dansaren och koreografen Clairemarie Osta, Dans i Nords danskompani, poeten Rebecca Albrektsson, samt elever och lärare från Kulturskolorna i Kiruna, Kalix, Piteå, Boden, Luleå, Älvsbyn, Pajala, Västerås, Knivsta, Tierp och Stockholm har Poesiprojektet skapat kulturell infrastruktur i både ögonblicket, men även långsiktigt.

Lyssna till hur man vänder en cold spot till att bli en hot spot Norrbotten med detta ”oväntade ” samarbete!

Se vårt deltagande i onsdagens sändning från livestudion.
Start 2:59, cirka 15 minuter

Medverkande:
Anne-Dominique Chouteau, kulturattaché Franska Insitutet och samarbetspart med Dans i Nord
Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande Norrbotten
Clairemarie Osta, koreograf och konstnärlig ledare
Anna-Karin Fredriksson, dansutvecklare och producent Västmanlandsmusiken
Markus Forsberg, kulturchef och biträdande förvaltningschef Kiruna kommun
Jan Anders Perdahl, vice ordförande Regionala Utvecklingsnämnden region Norrbotten
Marie Larsson Sturdy, verksamhetschef och konstnärlig ledare Dans i Nord
Olof Westring, utvecklingsstrateg Dans i Nord

För senaste nytt och mer information om de medverkande

Här finns hela programmet för Folk och Kultur 2023

Varmt välkomna!

Deltagarpass