DjurSomIngenSett_Sidtopp

21/4 2024 Kulturens hus, Lilla salen, Luleå

Kolko KollektivKompaniet – Djur som ingen sett utom vi

En värld fylld av fantasi och känslouttryck!

En finstämd och humoristisk gestaltning av ett gäng egenartade fantasidjur. De osedda djuren får form och färg när de tar plats på scenen. Håll för dina öron bara och lyssna till denna finurliga skara!

KolKo presenterar poesidjuren Klumpantropus, Bipolaren och Kakakerna med deras olikheter och egenheter. Att vilja synas och samtidigt inte, en kontrast där allt kan rymmas i en och samma kropp.

Föreställningen är baserad på en bok av Ulf Stark och utformad likt en danssaga, där boken förkroppsligas genom dans och rörelse.

Berättelsen blir tredimensionell när dansarna leker med bokens figurer, känslor, språk och tillför ytterligare perspektiv till det lästa ordet.

Djur som ingen sett utom vi är en föreställning som vidgar läsupplevelsen och lockar till läslust.

Målgrupp: 2 – 6 år

Med reservation för eventuella ändringar!

Varmt välkomna!

CRED:
Idé, Koreografi, scenografi & Kostym: KolKo KollektivKompaniet
Dansare: Sandra Fredriksson & Sara Johansson/Sara Nilsson
Musik: Min vän
Foto: Johan Nilsson

Tickser