RörligaRader

Rörliga Rader – Scch!: vi har en plan

Rörliga Rader – en dansande sagostund

Rörliga Rader är en saga förkroppsligad genom dans och rörelse. Berättelsen ges tredimensionellt liv när dansarna leker med bokens känslor och språk och tillför ytterligare perspektiv till det lästa ordet.

Sagostunden följs av en kreativ workshop där barnen tillsammans med dansarna reflekterar och utforskar bokens innehåll, i samtal och i rörelse.

Rörliga Rader vidgar läsupplevelsen och lockar till läslust!

Målgrupp: 3-6 år
Föreställningens längd: Cirka 30 minuter

Turnéplan i Norrbotten:

Piteå, Piteå Stadsbibliotek, 13:e maj kl 9:00
(Förskola, skola)

Piteå, Öjebyns bibliotek, 13:e maj kl. 12:15
(Förskola, skola)

Piteå, Rosviks bibliotek, 14:e maj kl. 9:00
(Förskola, skola)

Piteå, Norrfjärdens bibliotek, 14:e maj kl. 12:15
(Förskola, skola)

Piteå, Hortlax bibliotek, 15:e maj kl. 9:00
(Förskola, skola)

Piteå, Sjulnäs bibliotek, 15:e maj kl. 12:15
(Förskola, skola)

Jokkmokk, 17:e maj kl. 9:00 eller 9:30?
(Förskola, skola)

Gällivare, 18:e maj kl. 12:00
(Förskola, skola)

Med reservation för eventuella ändringar!

För mer information angående lokalernas tillgänglighet.

Varmt välkomna!