Bild-Sofia-Castro-1024x683

Sofia Castro – Impuro

Vi lever i en tid där termer som autentisk, ren och äkta förekommer alltmer och vars innebörd kanske har en större laddning än på länge.

Det rena, oförvanskade, anses eftersträvansvärt, något som är höljt över det orena. Det rena är ljust och vackert, det orena är mörkt och fult.

Detta fenomen går även att se bland andra konstnärliga discipliner och inom den samhälleliga debatten. Att värdera det ena framför och överordnat det andra.

Inom konstens alla olika världar återkommer hela tiden tankegångar om vad som är rent och orent, vad som är äkta och oäkta.

Scenografin består av tre rum som alla representerar olika tankar och förhållningssätt till vilka vi är och hur jag blev jag

Impuro är ett nytt hybridverk där konstnärer från olika discipliner möts. Ett projekt som vill påminna oss om alla människors lika värde, oavsett varifrån vi kommer och oavsett var vi bor.

Foto: Fredrik Gille

Föreställningen turnerar genom Dansnät Sverige med stöd av Kulturrådet.

Med reservation för eventuella ändringar!

Varmt välkomna!

Längd: ca. 50 minuter

Turnéplan:

Piteå, Studio Acusticum, Black Box, 19/3 2022