DanskonstIGlesbygd_Sidtopp

Vem är till för vem? – Utmanande danskonst i glesbygd

Folk och kultur 2020 hölls seminariet ”Vem är till för vem? – Utmanande danskonst i glesbygd”.

Där var det panelsamtal bl.a. kring gränsöverskridande samverkan och hur man når ut med högkvalitativ kultur till många.

Med på samtalen var Dans i Nords, med Verksamhetschef och Konstnärlig ledare Marie Larsson Sturdy och Utvecklingsstrateg Olof Westring.

Övriga deltagare var Kommunalrådet Helena Stenberg (S), Ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Tomas Vedestig (Sjvåp), Regionråd Anders Öberg (S), och Studio Acusticums Konserthuschef Roger Norén.

Se hela seminariet på UR Samtiden. (Tillgänglig t.o.m. 30 juni 2023)

Läs även mer mer om Dans i Nord på Folk och Kultur.

Seminariet visades på Kunskapskanalen lördag 28:e mars kl. 11:55 och torsdag 2:a april 15:25.