Historia

Hösten 1992 tog Norrbottens läns landsting i samarbete med Statens Kulturråd initiativet till att starta Sveriges första försöksverksamhet med regional danskonsulent.

Det gjorde att norrbottningarna fick större möjlighet att möta dans som konstform i skolor, fritidsverksamheter och på scenen.

För att skapa en bas för både befintlig dansverksamhet och dansens utvecklingsmöjligheter gick Norrbottens läns landsting och Piteå kommun ihop och år 2000 bildades det regionala resurs- och utvecklingscentrumet Dans i Nord.

Tolv år senare (2012) samlade Region Norrbotten konsulentfunktionerna under sin verksamhet och bildade nya Dans i Nord som blev Sveriges nordligaste institution för professionell danskonst.

Den regionala dansverksamheten har sedan starten 2000 haft sin bas i Studio Acusticum i Piteå som är ett av norra Europas modernaste konsert- och danshus.

På området finns tre danssalar i världsklass och en black box, samt närhet till Norrbottensmusikens, Musikhögskolans, Luleå Tekniska Universitets och de kreativa näringarnas verksamheter på Piteå Science Park.

Dans i Nord är verksam under Piteå kommun och Region Norrbotten, med stöd från Kulturrådet, och turnérar till Norrbottens samtliga kommuner.