Huvudmän

Huvudman för Dans i Nord är Piteå kommun i nära samarbete med Region Norrbotten.

Varje år undertecknar parterna ett mål- och kriteriedokument där verksamhetens regionala uppdrag är formulerat.

Dans i Nords styrgrupp består av representanter från Norrbottens läns landsting och Piteå kommun.

Särskilda referens- och/eller arbetsgrupper inrättas i anknytning till större projekt.