BeyondWords_Sidtopp

Nästa steg

”Nästa steg” var ett regionalt utvecklingsprojekt under åren 2013 – 2015.

Syfte och mål var att främja möjligheterna för Norrbottens läns invånare att kontinuerligt ta del av ett kvalitativt utbud av professionell danskonst i Norrbotten, bl.a. genom att utveckla Dans i Nords föreställningsverksamhet.

”Nästa steg” genomsyrade hela Dans i Nords uppdrag, t.ex. genom att öka möjligheterna för koreografer och dansare att verka i Norrbotten, utveckla publikarbetet och arrangörsnätet, samt samverka med skolan och Unga Dans i Nord.

Foto: Håkan Larsson

Projektet innehöll bl.a. dessa verk:

2015:
Perfect. Tajming,
Reading Rhyme
The Reed Warbler

2014:
Tillbaka till fram
Falling into place

2013:
Kälda och älgen – Dansworkshop för barn