SolidAirOnlineFestval-1024x1022

24/3 2021

DIN medverkar på Solid Air Online Festival

Dans i Nords danskonstnärer Astrid Boons, Pascal Marty och Jim de Block är inbjudna till den internationella dansfestivalen Solid Air Online Festival!

Tre verk som Dans i Nord har producerat, kommer då att visas:

Epilogue , 1:a april
av Lewis Major och framförd av Pascal Marty, medverkade på ”Beyond words 3”-turnén 2018.

LOKI, 14:e april
av och med Pascal Marty och Jim de Block. Den hade världspremiär på Dansfesten 2020 och medverkade sedan på ”Beyond words 5”-turnén 2020.

Decay, 24:e april
av Astrid Boons och framförd av Pascal Marty. Den hade världspremiär på Dansfesten 2018 och följde sedan med på ”Beyond words 3”-turnén till Norrbottens samtliga kommuner.

Se programmet för Solid Air Online Festival, som pågår 1:a-25:e april 2021.