BokaBarnföreställningar

7/7 2018

Unga Dans i Nord – Boka dans 2018

Låt dansen inspirera, engagera och väcka känslor!

Konstformen dans bygger på det visuella med kroppen som uttrycksmedel. Dansens språk är universiellt och kan användas för att berätta en historia och uttrycka känslor.

Danskonsten och scenen kan bli ett forum där vi kan bidra till att öka medvetenheten om olika frågor, kanske väcka tankar och vara en källa till inspiration.

Det finns inget rätt eller fel gällande tolkningen av ett konstnärligt dansverk och upplevelsen är din.

Att se dansföreställningar kan väcka lust till att själv uttrycka sig med kroppen och till exempel utforska eget skapande och sin kreativitet.

Barn och ungas rätt till kultur

Genom att utveckla dansen i länets kommuner ökar vi också demokratin. Att bli sedd och få tillgång till olika sätt att uttrycka sina tankar, känslor och idéer är en rättighet.

En rättighet som stöds genom FNs barnkonvention. I artikel 31 slås fast att barn och unga har rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet, både genom eget skapande och genom att få uppleva exempelvis dans som scenkonst.

Kontakt: Olof Westring
E-post: olof.westring@dansinord.se
Telefon: 0911-69 69 91
Mobil: 070-640 74 33