Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. I vår strävan efter att förbättra tillgängligheten, har vi nu lanserat denna nya hemsida.

Om du anser att vi inte uppfyller tillgänglighetskraven, vänligen kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.
E-post: carina.svensson@pitea.se

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet, kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.