Utbuds- och fortbildningsdag

Där får ni ta del av vårt aktuella utbud för barn och unga i Norrbotten.
Samt lyssna på föreläsningar och erfarenheter om scenkonst för barn och unga med tyngdpunkten på DANS!
Kontakta gärna Dans i Nord för mer information!
E-post: olof.westring@dansinord.se
Tel: 0911-69 69 91

Genomförda Utbuds- och fortbildningsdagar: