Projekt

DansaNorrbottenProjektet_Sidtopp

Dansa Norrbotten – En utveckling av Unga Dans i Nord

Dansa Norrbotten – En dansplattform för den unga målgruppen som genom de två benen ”Unga Dans i Nord” och ”Kulturskolan” nås av dans under rubrikerna Tillgänglighet och Delaktighet

Dansa Norrbotten – En utveckling av Unga Dans i Nord
DansfilmsProjektet_Sidtopp (1)

Dansfilm – En regional rörelse

De kulturpolitiska målen om tillgänglighet och delaktighet är utmanande mål att uppnå under pandemitider. Därför ökade behovet av att utveckla nya vägar att nå publik, samt genomföra planerade produktioner.

Dansfilm – En regional rörelse
DINGenerellLogga1171-1024x1024

Dansresidens - En region i rörelse

Dans i Nord möjliggör residensperioder för danskonstnärer gällande kreation, repetition, premiär och turné.

I dessa residens har även tonsättare, musiker, filmskapare och annan konstnärlig personal involverats.

Sedan 2013 har Dans i Nord etablerat återkommande residens för danskonstnärer med möjlighet att skapa och framföra ett dansverk.

Dansresidens – En region i rörelse
Foto-Hakan-Larsson-webb-610

Nästa steg

”Nästa steg” var ett regionalt utvecklingsprojekt under åren 2013 – 2015.

Syfte och mål var att främja möjligheterna för Norrbottens läns invånare att kontinuerligt ta del av ett kvalitativt utbud av professionell danskonst i Norrbotten, bl.a. genom att utveckla Dans i Nords föreställningsverksamhet.

Nästa steg
Logo-Interreg-610x368

Artic Dance Cirlce

Interregprojektet Artic Dance Circle var en nordisk samproduktion.

Produktionen genomfördes i samarbete mellan Dans i Nord, Dansearena Nord (Hammerfest, Norge), JoJo Oulu Dance Center (Uleåborg, Finland), Full Moon Dance Festival (Pyhäsalmi, Finland) och Kultur Skellefteå, med stöd från Interreg IV A Nord och Kulturkontakt Nord.

Artic Dance Circle
danspoolen

Danspoolen

Danspoolen drevs som ett tillväxtprojekt inom Dans i Nord under perioden 1 juni 2010 till och med 31 maj 2013.

Projektets syfte var att stärka stärka regionens attraktionskraft på besökare, unga dans- och rörelsekonstutövare, samt andra konst- och kulturintresserade invånare.

Detta genom att bl.a. bredda dans- och rörelsekonstnärernas arbetsmarknad, så att de kan försörja sig på sitt yrke.

Danspoolen